Bonusový program

Už 40 rokov sa Greenpeace, organizácie tvorená ľuďmi ako ste Vy, zasadzuje o ochranu prírody a životného prostředí.Pro zachovanie nezávislosti v našich postojoch a činoch, neprijímame žiadne finančné dary od štátov, politických strán ani firiem. Akékoľvek financovanie závisí čisto na podpore jednotlivcov a preto je práca Greenpeace možná len vďaka ľuďom, ktorí nechcú nečinne prizerať, ale chcú niečo změnit.Podpořte aj Vy činnosť Greenpeace a staňte sa tak členom skupiny ľudí, ktorým nie je osud našej planéty ľahostajný. Najvýhodnejším spôsobom pomoci je podpora pravidelná, ktorá nám umožní plánovať systematickú prácu na projektoch a kampaniach.

 

 

http://www.greenpeace.org/czech/cz/

250b

Kompaktný 32GB flash disk s telom malých rozmerov.

250b

Adventistická nadácie pre pomoc a rozvoj je nezisková humanitárna organizácia, ktorá si kladie za cieľ prispievať svojou činnosťou k zvyšovaniu úrovne života a zdravia obyvateľov, a to ako v ČR, tak v ostatných krajinách, ktoré potrebujú pomoc. Podporuje osvetovú činnosť s dôrazom na výchovu detí a mládeže k sociálnemu cíteniu, boju proti rasizmu, náboženskej neznášanlivosti, a to v akejkoľvek forme. Zameriava sa na poskytovanie a koordináciu rýchlej pomoci pri riešení krízových situácií, ktoré sú dôsledkom živelných pohrôm, rasových alebo politických problémov na celom svete bez ohľadu na rasovú, etnickú, politickú alebo náboženskú príslušnosť. Podieľa sa tiež na zmierňovanie následkov medzinárodných konfliktov a občianskych vojen v oblasti materiálnej, sociálnej, duševné a duchovné.

 

Nadácia ADRA úzko spolupracuje s medzinárodnou nepolitickú humanitárnou organizáciou s názvom Adventist Development and Relief Agency (ADRA) s celosvetovou pôsobnosťou so sídlom vo Washingtone D.C. a to predovšetkým prostredníctvom európskej pobočky ADRA so sídlom v Berne. Táto nezávislá humanitárna organizácia bola založená v USA v roku 1956 Cirkvou adventistov siedmeho dňa. V súčasnej dobe má cez 120 pobočiek v rôznych štátoch sveta.

 

http://www.adra.cz

 

260b

Dar vo výške 11€ Občianskemu združeniu na ochranu zvierat Toulavé Labky.

280b

KOSS slúchadlá KEB / 6i kôstky, čierne, doživotná záruka

295b

Malé reproduktory k PC


350b

Florbalovú palica FOX 35 ROUND SB odporúčame hráčom a hráčkam žiackych kategórií. Předzahnutá čepeľ G-1 zaručuje skvelú kontrolu loptičky. Samozrejmosťou je certifikácia pre súťažné stretnutia.


atraktívny dizajn


guľaté držanie


kvalitný materiál

400b

Stereo slúchadlá Philips. 

445b

Nadácia Drop In vznikla na sklonku roku 1991 v súvislosti so zmenou spoločenského systému a tým možnosťou zriadiť systém komplexnej prevencie a starostlivosti o užívateľov nelegálnych drog a ich rodinných príslušníkov, ktorý by čo najlepšie vyhovel daným potřebám.Zakladatelé nadácie MUDr Presl a PhDr.Ivan Douda chceli zriadiť inštitúciu, ktorá by svojou činnosťou nadväzovala na pôvodnú štátnu Stredisko drogových závislostí FNII (kde obaja pracovali od roku 1982 do roku 1991), ale bola by menej ovplyvnená systémom štátnej drogovej politiky, obmedzujúcim doteraz starostlivosť o závislé na čisto medicínsky model.Počátkem roku 1999 sa nadácia Drop In zmenila v nový právny subjekt a síce Stredisko prevencie a liečby drogových závislostí - DROP IN ops, registrovaných neštátne zdravotnícke zariadenie. Poňatie a filozofie Drop In o.p.s. sa zameriavajú na ambulantné kontakt, prvá pomoc, poradenstvo a terapiu drogových problémov v intenciách tzv.HARM REDUCTION - tj.racionální znižovanie rizík, ktoré z drogovej problematiky ako celku vyplývají.Jako jedna z priorít sem spadá aj prevencia voči HIV infekcii medzi osobami, ktoré si drogu aplikujú intravenózne = vnútrožilovo. Ďalšou prioritou Drop In o.p.s. sú rôzne typy preventívnej činnosti.typy preventivní činnosti.

http://www.dropin.cz

460b

Český červený kríž pôsobí v oblasti humanitárnej, sociálnej a zdravotnej. Hlavné okruhy činnosti SČK sú stanovené v zákone o ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o Československom červenom kríži, ďalej potom v Stanovách SČK.

 

http://www.cervenykriz.eu

460b

Gymnastická lopta s masážnymi bodmi značky Spokey

475b

Raketa na stolný tenis Butterfly 

475b

Šípky Harrows

480b

Elektronický darčekový poukaz Alza.sk

500b

Do projektu se můžete přihlásit.

© 2010-2019 Cart4Future s.r.o