Český červený křiž 18€

Český červený křiž 18€

Český červený kríž pôsobí v oblasti humanitárnej, sociálnej a zdravotnej. Hlavné okruhy činnosti SČK sú stanovené v zákone o ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o Československom červenom kríži, ďalej potom v Stanovách SČK.

 

http://www.cervenykriz.eu

460b

© 2010-2019 Cart4Future s.r.o