Zberný box je plný

prihláste sa pomocou Vášho prihlasovacieho mena (IČ alebo prideleného prihl. mena) a objednajte zvoz, alebo môžete požiadať telefonicky 800 300 110, online chatom, emailom info@zbernybox.sk

• v prípade, že ste ZŠ alebo SŠ, tak budete automaticky presmerovaní na www.recyklohry.sk, kde si zvoz objednáte

• zberný box pripravte pre prepravnú službu podľa návodu

 

 


 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© 2010-2019 Cart4Future s.r.o