Ekológia

Do zberného boxu môžete vkladať všetky originálne a repasované náplne, kompatibilné náplne však len tie, ktoré ste nakúpili u nás (eshop domtonerov.sk) Ďakujeme za pochopenie.

Prečo už neprijímame iné kompatibilné tonery, než tie zakúpené u nás?

Na túto tému vyšiel jeden veľmi zaujímavý článok na stránkach www.recyklohrani.cz

 

"Recyklohry je školský recyklačný program pod záštitou MŠ SR Českej republiky, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom tonerov, batérií a použitých drobných elektrozariadení."

 

Každoročne skončí na skládkach s nebezpečným odpadom bez možnosti ďalšej recyklácie približne 500 miliónov cartridgí a tonerov. Správy o globálnych katastrofách akými sú úniky ropy sa šíri rýchlosťou blesku, málokto však vie, že počas výrobného procesu tonerovej kazety sa spotrebuje približne 3,5 litra ropy. Napriek tomu väčšina tonerov končí na skládkach a ich možná recyklácia takmer nikoho nezaujíma. Plasty, z ktorých sú cartridge a tonery vyrobené sa rozkladajú 450-1000 rokov!

Redukcia, repase a recyklácia, to je poradie operácií, ktorými môžeme znížiť množstvo odpadu vyhodeného na skládkach.

Ochrana životného prostredia a recyklácia sa stáva súčasťou nášho každodenného života. Účastníci nášho programu získajú jednoduchú možnosť recyklácie atramentových cartridgov a laserových tonerov. 

Chráňte s nami životné prostredie a informujte o našom recyklačnom programe Vašich kolegov a priateľov.

 

FAKTY

 

• Ročne sa na celom svete vyhodí cez 500 miliónov atramentových cartridgov a laserových tonerov!

• Celková hmotnosť vyhodených cartridgov a tonerov je rovnaká ako hmotnosť 112 463 osobných automobilov!

• Ak všetky vyhodené cartridge a tonery poskladáte vedľa seba, obopnú 3x rovník!

• Plasty, z ktorých sú cartridge a tonery vyrobené sa rozkladajú 450-1000 rokov!

• Cartridge a tonery môžu byť znovu použité až 4x!

 

Skládka, kam sú odvážané raz použité tonery a cartridge.


Spaľovňa odpadu je lepšou alternatívou než skládka, ale aj tak je oveľa lepšie tonery a cartridge použiť viacnásobne.

© 2010-2019 Cart4Future s.r.o