Uživatelský účet

Zadejte IČ vaší firmy
Zadajte platnú e-mailovú adresu. Na túto adresu budú zasielané všetky e-maily. E-mailová adresa sa nezverejňuje a použije sa jedine, pokiaľ požiadate o zaslanie zabudnutého hesla alebo o upozorňovanie na novinky.
Základné informácie
Adresa
V prípade, že adresa nie je miestom na vyzdvihnutie vyplňte adresu pre vyzdvihnutie.
Adresa vyzdvihnutie
Kontaktní osoba
Subjekt
Objednávka
Jedná se o již jednou použitý sběrný box (polepen izolepou). Vhodné pokud nebude umístěn na veřejném místě, jedná se o ekologičtější variantu.
Ak chcete zbierať tonery do vlastnej krabice, tak stačí zaškrtnúť () krabicu mám (do krabice sa musí vliezť najmenej 30ks tonerov), ide o najekologickejšie variantu.
Osobné údaje
Súhlas s pravidlami

© 2010-2019 Cart4Future s.r.o