informácie o programe

Od februára 2015 sme nadviazali spoluprácu s recyklačným programom Recyklohry, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov MŠ, ZŠ aj SŠ v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom.

Více inforamacií nájdete na www.recyklohry.sk

© 2010-2019 Cart4Future s.r.o